t

SYNERGY MODEL - 3 Pilaren van het leven


SYNERGIE: Get Synergized!

Relaties met jezelf en met anderen zijn de belangrijkste onderdelen in het leven hier op aarde en verschaffen een wereld van persoonlijke ontwikkeling in groei in alle aspecten van het leven na gezondheid en voorzieningen in basis levensonderhoud.
Ik heb dit persoonlijk ondervonden het heeft mijn leven van een steile afgrond gered waarin ver in een duisternis verzeild was geraakt. Relaties durven maken met anderen en met jezelf zijn voor mij de basis naar succes in het leven. De persoonlijke ontwikkeling die wij allemaal zo hard nodig hebben elke dag komen terug in de basis van succes en voeden ons potentieel in onze gezondheid, financiën en geluk in de liefde. Om succesvol te kunnen leven in harmonie met onze passie en doelen komt voor uit het diepe potentieel wat in ons rust. Het volledig bewust worden van dit potentieel is een langzame maar vruchtbare weg die middels de Synergie Model voor iedereen binnen handbereik komt.

Hoe werkt het Synergie Model

In dit leven is succes voor ieder persoon persoonlijk net als het ervaren van geluk. Emoties zijn realiteit en middels deze gevoelige snaar nemen krijgt de wereld om ons heen kleur.
Door dicht bij onze innerlijke kracht te staan reizen wij boven onze modale gedachten uit en is er meer mogelijk en zijn wij tot meer in staat. Onze hersenen gaan zich continue vanuit dit potentieel voeden en zoeken naar nog vruchtbaardere oplossingen zonder angst of onzekerheid. Een staat van onvoorstelbare mogelijkheden binnen handbereik.

Het Synergie model bestaat voor mij uit de 3 belangrijkste steunpilaren in het leven die allen samengaan met de vrijheid die wij ons zelf geven om tot ons diepste potentieel te kunnen komen.

De 3 pilaren van het Synergie Model

1. Gezondheid
2. Relaties
3. Financiën

Deze 3 pilaren staan allen met elkaar in verbinding met de "ik" in het centrum. Ik, de potentie, dat waar wij ons geloof uit putten om te willen ontwikkelen waarmee wij doorbreken en nieuwe inzichten vergaren om te kunnen groeien in deze pilaren om daar vervolgens weer op te kunnen rusten.
Cruciaal om het synergie model te kunnen hanteren is transparant zelfmanagement wat je kunt ontwikkelen door aan de 5 z's te werken.

Namelijk:
  1. Zelfvertrouwen
  2. Zelfdiscipline
  3. Zelfmotivatie
  4. Zelfinzicht
  5. Zelfwaardering

Door diepere kennis te nemen van jezelf en de mogelijkheden ontwikkelt men een innerlijk kompas voor de ontwikkeling in de 3 pilaren. Dit innerlijk kompas verschaft duidelijkheid en neemt onzekerheid weg als het gaat om het vertrouwen in de diepste potentie die in elk persoon schuilt.
Door het innerlijk kompas zal je alerter zijn op de synergie die deze 3 tot stand kunnen brengen en kun je deze synergie langer behouden en gestaag uitbouwen vanuit je diepere potentieel.

In de opwaartse schroefbeweging naar het behalen van je persoonlijke doelen die ontstaat door een gestage synergie van deze 3 pilaren kan ik momenteel 3 verschillende acties definiëren die allen betrekking hebben op de beweging vanuit je potentieel en dus leunen op o.a. je persoonlijke groei waaronder de 5 Z's.

1. De opwaartse schroefbeweging:
De opwaartse schroefbeweging geeft je het gevoel dat je je elke dag sterker en zelfverzekerder zal voelen. Je zult het gevoel ervaren dat je gemakkelijker gedachten kunt omzetten in acties en hiervan de veranderingen in je omgeving kunt waarnemen. Deze opwaartse beweging resulteert in een positieve levensinstelling, waardoor het leven meer mogelijkheden krijgt waaruit steeds meer mogelijkheden ontstaan wat je kunt ervaren als een creatief proces.
Deze opwaartse draagt bij in groei aan alle 3 de pilaren van het synergie model.

2. De neerwaartse schroefbeweging:
De neerwaartse schroefbeweging duidt op verval en verloedering van alle 3 de pilaren inclusief het centrum die voornamelijk ontstaan omdat de synergie niet meer aanwezig is. Door een stagnerende persoonlijke groei zowel in het centrum (ik) of in een van de pilaren kan een neerwaartse beweging ontstaan die zich kan blijven doorzetten.
Deze neerwaartse beweging kan in het centrum of in een van de pilaren beginnen en kan doorslaan naar andere pilaren waardoor de synergie verdwijnt. Deze vicieuze cirkel van verval kan leiden tot een afname van zelfvertrouwen maar in het ergste geval tot neerslachtigheid of zelfs een depressie.
Gedurende deze neerwaartse beweging zal het met de tijd steeds moeilijker worden om dit proces om te keren. Rust of bezinning zijn dan de directe oplossingen alvorens men probeert dit proces om te keren.
De gevolgen van deze neerwaartse beweging kun je terugzien in alle 3 de pilaren omdat dit een weerspiegeling is van jezelf.  Het lichaam zal minder manifesteren vanuit het potentieel en dus ook minder aantrekkelijker worden, ongezonder in vrijwel alle facetten van het leven en ook de financiën zullen afnemen. 

3. Geen beweging:
Geen beweging kan door meerdere oorzaken mogelijk zijn. Als er geen synergie (balans) tussen deze pilaren is dan zal de een de ander pilaar snel compenseren. Ik zal een voorbeeld geven die voor vele personen in de moderne economie tot de verbeelding zal spreken: Geld gezondheid of relaties compenseren waardoor geen synergie ontstaat. Met geld kun je immers deze diensten tijdelijk kopen waardoor je meer geld verbrand om dit te compenseren. Deze groei komt dus niet vanuit deze pilaar wat er op duit dat deze pilaar zichzelf niet voed en niet in verbinding staat met je potentieel. Dit kan een ongelukkig gevoel geven en hier is de wet van de aantrekkingskracht niet in werking. Geluk zal je pad niet snel kruizen je zult merken dat je steeds vaker voor moet betalen. In deze situatie verschuift de gedachte dan ook naar de zoektocht naar geld omdat dit de andere pilaren in stand houdt. In deze situatie ben je niet in balans en werk je niet vanuit je volledige potentieel.
Zo ook kunnen alle pilaren elkaar opheffen door angst of onzekerheid. Als angst toeslaat en de snelheid uit de beweging verdwijnt kan je door deze zelfde angst ook gehecht raken aan wat je tot op heden hebt waardoor je alles steeds in stand houdt precies zoals het is. In dit geval is er geen groei maar ook geen stagnatie.


Met enkel de beweging en de motivatie die dit voortbrengt staat een groot gedeelte van geluksformule. Echter als wij onze doelen willen behalen in tijd dienen wij geduld te hebben evenals risico's te nemen of angsten te overwinnen om het nog onbekende boven ons te betreden met deze 3 pilaren.
De onderstaande definities slaan allen op de as (ik) hetgeen waar het potentieel huist.

4. De spoed van het schroefdaad:
Deze bepaald mede welke snelheid de omwentelingen naar het doel worden behaald, bepaald door de 3 hoekstenen. Dit is de rechtlijnige afstand tussen twee overeenkomstige punten van dezelfde schroeflijn, het is de verplaatsing langs de as per omwenteling.  Deze afstand bevat voornamelijk angst en onzekerheid. Deze komen terug in alle 3 de hoekstenen het onbekende roept altijd een zekere angst op en vergroot de kans op pijn. Door een beperkte persoonlijke groei zal er in deze scenario's waarin groei kan worden gerealiseerd sneller worden getwijfeld of worden gezocht naar makkelijkere alternatieven waardoor de snelheid van de groei naar het gewenste doel afneemt.


5. De diameter van het schroefdraad:De diameter staat voor de breedte van de as maar ook voor de breedte van je gedachten, hoe breed stel jij je gedachten uit en hoe breed durf jij deze uitdagingen niet alleen aan te gaan maar ook te accepteren.
Het breder opstellen vergt vertrouwen en geloof in jezelf maar ook in je doel. Dit neemt toe naarmate je persoonlijke groei zich blijft vergroten en je voornamelijk uit ervaring hebt geleerd dat je van het ongelijke het mogelijke kunt maken. Ik heb het hier over persoonlijke doorbaken die je overtuigen van je werkelijke kunnen. Overtuigt worden van je werkelijke kunnen schuilt altijd buiten je comfort zone want alleen daar kun jij jezelf beproeven in het onbekende en ervaren hoe sterk je in je schoen staat of zult blijven vertrouwen op datgene waar je in geloofd.
Een voorbeeld:
Wij geloven in ons doel en werken gestaag aan onze persoonlijke ontwikkeling door meer te kunnen produceren dan dat wij verbranden. Een optimale innerlijke verbranding die werkt vanuit je volledig potentieel en los staat van begeerte, lust of de behoefte om te moeten meten of presenteren voor anderen.
Je werkt autonoom en produceert hoge capaciteit potentie vanuit een proces waarbij geen tot weinig behoeften hoeven te worden bevredigd of je aan geen tot weinig hoeft te voldoen.
Een belangrijk onderdeel hierin is vrijwaring van materialisme of te moeten leven om materie te willen bezitten. Materie moeten bezitten verschilt dan materie willen bezitten.
Als je deze energie produceert en een hoger doel ambieert. Laat ik nu eens financiën nemen dan gaat de motor efficiënt draaien en de focus leggen op financiën waarbij de andere 3 pilaren evenredig worden bijgevuld indien nodig met de behaalde successen. Als wij nu de diameter vergroten van het schroefdraad (ik) vergroten wij de omvang van ons doel. Met andere woorden wordt dit doel moeilijker om te bewerkstelligen. Omdat dit schroefdraad beter wordt zul je op 2 manieren hierop kunnen handleen afhankelijk van je kennis van het synergiemodel.

Met geen bewuste kennis van het synergie model zul je dit ervaren als een slecht doel, onhaalbaar of onmogelijk en dit wellicht afschrijven. Het vertraagt cruciale onderdelen in jezelf zoals het ontvangen van meer financiën, automatisch kun je het geduld niet opbrengen en je stapt af van dit doel.

Waarom het synergie model voor verandering kan zorgen
Met weet van het synergie model zul je dit ervaren als logisch. Omdat het doel groter is zal de breedte van het schroefdraad toenemen waardoor een omwenteling van de 3 pilaren langer zal duren. Geduld is dus een logisch gevolg. Met dit zelfinzicht kun je gaan bezien hoe je de offers zult brengen en op welke aspecten je de focus moet leggen zodat je binnen de gewenste tijd je doelen kan behalen om weer op te laden. Ik spreek hier weer over opladen omdat als je vanuit synergie opereert je kunt versnellen omdat je tijdloos opereert. Je zult directe toegang hebben zolang je reserves hebt tot extra krachtbronnen zoal doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen waarmee je gestage meters kunt maken om je doel te realiseren.

De Schroef des levens (ik)
De spil van de schroef waarom deze hoekstenen draaien kun je zien als je pad van het leven waarin je werkt aan je doelen met anderen woorden (ik).. wij zijn gebonden aan geboorte en de dood een eindig proces die in onze belevenis alleen gekoppeld is aan ons. Dit is onze zorg en ook onze ongeboren kind om mee te leren leven. Wie dit snel accepteert zal eerder inzien wat de schroef des levens betekend. HEt is meer dan een schroef het staat voor een blikveld op de realiteit en hoe jij je in de realiteit om je heen wilt manifesteren. Hieruit vloeien de basisovertuigingen en waarden van het leven die leiden tot intenties en acties tot gevolg kunnen hebben.  Wie aan zijn doelen werkt zal vanuit persoonlijke ontwikkeling hebben geleerd dat de basisovertuigingen bij voorkeur hierin moeten passen om gedurende elke fase des leven het ultieme gevoel van geluk te kunnen ervaren. Dit verklaart ook dat wie zich in geluk waant door een grote hoeveelheid geld en voor het oog succes nog steeds ongelukkig van binnen kan zijn.
Dit is mogelijk omdat de basisovertuigingen niet in dezelfde lijn staan als de doelen die de persoon heeft gevolgd. Dit is mogelijk als deze persoon in deze doelen talenten ontwikkeld of toegang krijgt tot informatie die het proces voor hem versnellen.
Het proces naar geluk is niet te versnellen het is een moment wat je ervaart of simpelweg niet ervaart. De afstemming hiervan is proces van geduld en een reis naar binnen waarbij je tot je werkelijke diepe zelf komt en de doelen voor jou in dit leven duidelijk zullen worden.


Start living in Synergy, get Synergized!

0 reacties :