t

Maximale Prestaties

Inleiding in Maximale Prestaties
Altijd maximaal presteren is onmogelijk. Maximaal presteren met pieken is daarentegen wel mogelijk en veel interessanter. Maximale prestaties moeten daarom ook worden ingezet als pieken op een grafiek die net als andere zaken in het leven moeten worden voorbereid.

Maximale Prestaties Toepassen
Als je vaker gebruik wilt maken van maximale prestaties of het nu gaat om studeren, sporten of prestaties in het bedrijfsleven is het van groot belang dat je je levenscyclus zodanig afstemt dat deze de voedingsbodem biedt om tot maximale prestaties te kunnen komen.
Je levenscyclus optimaliseren is niet eenvoudig en omvat een traject waarbij beloning en inzet optimaal op elkaar moeten worden ingezet waarbij een consistente groei van mentale als wel fysieke groei mee gepaard moet gaan.

De transitie naar maximale prestaties:
Om de transitie naar maximale prestaties te kunnen maken is niet alleen optimale levenscyclus noodzakelijk maar ook een optimale verbranding van energie in tijd gedurende iedere actie waarbij concentratie, wilskracht en zelfmanagement de grootste rol spelen.

Structuur aanbrengen in de levenscyclusOm je levenscyclus te optimaliseren zul je moeten beginnen met het aanbrengen van de structuren, hierin ben je afhankelijk van de mate waarin de volgende persoonlijke eigenschappen zijn ontwikkeld:
 • Zelfkennis
 • Zelfbeeld
 • Zelfdiscipline
 • Zelfmanagement
Optimaliseren levenscyclus
Als de structuren van de levenscyclus zijn gemaakt kan de levenscyclus worden geoptimaliseerd, dit omvat de fysieke als wel de mentale gesteldheid optimaliseren door gezondheid en kennis.

Om je optimale levenscyclus te bewerkstelligen en te behouden zijn de volgende punten cruciaal:
 • Een goede fysieke alswel mentale gezondheid
 • Een geoptimaliseerde levens-cyclus
 • Een toegepaste vorm van priority-management of de levens-cyclus
 • Een geoptimaliseerd persoonlijk beloningssysteem
Flow
Op het moment dat de geestelijke en lichamelijke toestand optimaal fungeren in een stijgende lijn kan de transitie naar maximale prestaties worden gemaakt. Belangrijk is dat wanneer je piekt gedurende een activiteit of actie naar een maximale prestatie je je volledig consenteert op wat je doet, dit zal resulteren in een "flow" waardoor je als het ware de tijd en alle irrelevante zaken om je heen vergeet en helemaal opgaat in wat je doet. Als je levenscyclus optimaal is zul je dit langer kunnen toepassen, frequenter en zul je tot krachtigere prestaties komen.


Overgaan in "Flow"

Maximale Prestaties komen het best tot uiting als lichaam en geest in een "flow" fungeren.
De belangrijkste stappen om tot een "flow" te komen:
 • Ontspannen en verkeren in een rust toestand.
 • Voorbereiding van de geplande actie
 • Afsluiten van alle externe kanalen die voor ruis kunnen zorgen.
 • De duratie van de actie of activiteit afkaderen in een vast tijdsbestek.
 • De focus graduaal steeds meer verleggen op de activiteit.

Praktische tips voor een optimale levenscyclus
 • Vermijd onregelmatigheden op alle aspecten in het leven.
 • Los problemen liefst direct op.
 • Stel zo min mogelijk uit, enkel als je geen oplossing bij de hand hebt.
 • Leg de focus op elke handeling die je verricht.
 • Houd je biologische ritme optimaal door voldoende rust.
 • Probeer vanuit je bestaande biologische ritme te werken naar de piek anders dan deze volledig om te gooien.
 • Leer jezelf waardering en geluk te vinden in de kleine en simpele dingen in het leven.
 • Bind jezelf nooit aan persoonlijke regels maar eerder aan creatieve oplossingen.