t

I AM SUCCESS - PART III

De succestraining "I AM SUCCESS" verliep beter dan ik had kunnen verwachten. Op de dag zelf heb ik enkele studenten grote progressie zien boeken en meer van zichzelf durven laten zien wat getuigt van grote persoonlijke inzet buiten de training om aan deze kwaliteiten te werken. Wij hebben in deze training te lat iets hoger gelegd en zijn naast het opbouwen van zelfvertrouwen ook gaan werken aan de coachingsrol die in ieder schuilt. Deze training sloot goed aan op de volgende sessie die ik afsloot met het beter kunnen inleven in de emoties van anderen en gehoor geven aan de eigen gevoelens.