t

De Psychologie van de man

Definitie van het geslacht
Geslacht wordt gedefinieerd als een set van kenmerken of eigenschappen die worden geassocieerd met een bepaalde biologische geslacht (man / vrouw).Deze eigenschappen worden algemeen aangeduid als 'mannelijk' of 'vrouwelijk'.

De vorming van mannen en vrouwen is iets dat is zeer omstreden in veel wetenschappelijke gebieden. In het bijzonder, onderzoekers en theoretici nemen verschillende perspectieven van hoeveel van geslacht is het gevolg van biologische, neurochemische en evolutionaire factoren (natuur), of het gevolg isvan de cultuur en socialisatie (nurture). Dit is controversieel omdat er politieke gevolgen voor beide partijen gelijk hebbenAls bijvoorbeeld geslacht is gebleken biologisch volledig gebaseerd sommigen nemen dat wordt gebruikt om sociale ongelijkheid bevorderen.

Ik ben van mening dat een geïntegreerd model de meest accurate oplossing voor dit debat biedt. In wezenmijn aanpak is dat het geslacht (zijnde mannelijk of vrouwelijkverschillende domeinen waaronder persoonlijkheidskenmerken (in overeenstemming manieren van zijn in de wereld), geslacht rol (houding, gedragen zelf-presentatie), en zelf-concept (identiteiten omvat en overtuigingen) en wordt bepaald door een complexe mix van natuur en opvoeding invloed. We zullen kijken naar deze in meer diepte in de volgende paragrafen.


Geslachtsverchillen in persoonlijkheid
Sex verschillen zijn verschillen die verband houden met biologische mannetjes of vrouwtjes. Bijvoorbeeld: mannen zijn gemiddeld groter dan de vrouwtjes, waardoor hoogte een statistisch significant sekseverschilDe mannelijkepsychologie te begrijpen, kunnen we kijken naar bepaalde clusters van persoonlijkheidskenmerken vaak bezat op verschillende niveaus door mannen en vrouwen. Bij het lezen van het onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken(zie Lippa, 2005 voor een groot overzicht)blijkt dat drie eigenschappen komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen:

(1) agressie (de meeste)
(2) hogere inzetten nemen van risico's
(3) assertiviteit

en deze zijn minder vaak voor bij mannen dan bij vrouwen:

(1) gezelligheid
(2) schade te vermijden
(3) emotionaliteit

Sommige van deze eigenschappen die zijn aangeduid als "Waarnemend agent" of "instrumentale" (Bem, 1974) en worden verondersteld te zijn geweest adaptieve voor mannen en vrouwen in de menselijke evolutie (Baumeister, 2010). Er zijn verschillende theorieën over erfelijkheid van de persoonlijkheid (Turkheimer, 2000), maar het is belangrijk op te merken dat onderzoek heeft ook aangetoond dat socialisatie en cultuur kan de expressie van bepaalde eigenschappen beïnvloeden. Dit betekent dat, hoewel er mogelijk een houding ten opzichte van mannen en vrouwen het bezit van verschillende niveaus van deze eigenschappen, opvoeding, culturele invloedenen de socialisatie proces kunnen bepalen van hun niveaus van expressie en de ontwikkeling van andere kenmerken.


Mannelijke genetische rol
Geslacht rol wordt algemeen gedefinieerd als een set van attitudes, gedrag en zelf-presentatie methoden toe te schrijven aan de leden van een bepaalde biologische geslacht. Dit omvat normen voor gedrag, dat sommige onderzoekers zijn begonnen met "de regels van de mannelijkheid" of bel "mannelijke ideologie."Deze omvatten voorschriften naar manieren om op te treden (zwaar vallen, alles onder controle, enz.), attitudes aan te houden (werk is erg belangrijk, moeten vrouwen zijn zijn primaire verzorgers voor kinderen, enz.), en manieren om te kijken (draag broeken en pakken, te dragen haar kort, enz.). Ook verbanningen naar manieren om niet te handelen (niet huilen, niet als een watje, enz.) omvat, niet houding vast te houden (wil een stay-at-home vader te zijn, het goed is voor mijn vrouw te verdienen meer geld dan ik, enz.), en manieren om niet tegen zichzelf te presenteren (niet dragen van een jurk, geen lang haar, enz.).Net als sekseverschillen, er zijn veel discussies over de aard en de opvoeding van gender rol. Sommigen geloven dat deze houding en het gedrag natuurlijke stroom van biologische geslacht en persoonlijkheidskenmerken, terwijl anderen ze lijken als complete culturele constructies.Sommige onderzoekers hebben ook geprobeerd om te onderzoeken of er sprake is van een "universele mannelijke 'geslachtsrol, dat gezien kan worden in alle culturen in alle tijden. Dit blijkt heel moeilijk, maar er zijn verschillende soorten van de sociale rollen die zijn gemarkeerd (Gregor, 1985). 
Specifiek, die zijn:

(1) Verzorger: Zet hiervoor middelen
(2) Beschermer: Verdedig anderen en het grondgebiedAndere onderzoekers bestuderen grotere culturele trends van de mannelijke rolpatronen. 
Enkele opmerkelijke werk op dit omvat Levant et al. (1992), die traditionele (hegemonische) Amerikaanse mannelijkheid samengevat in zeven principes. 
Het is belangrijk op te merken dat, hoewel deze een algemene traject voor veel mannen, dat er veel verschillende configuraties van expressie van deze afhankelijk van de individuele en sub-culturele verschillen.

(1) te beperken emoties
(2) voorkomen dat vrouwelijke
(3) richten zich op taaiheid en agressie
(4) zijn zelfstandig
(5) de hoogste prioriteit te maken prestatie
(6) als niet-relationele
(7) objectiveren sex
(8) zijn homofobe

Een andere populaire inrichting van dit door David en Brannon (1976), die beschreven vier normen van de traditionele Amerikaanse mannelijkheid:
(1) "geen sissy stuff"Afstand zelf van vrouwelijkheid, homofobie, te vermijden emoties
(2) "een groot wiel"Streef naar prestaties en succes, focus op de concurrentie
(3) "een stevige eik"Vermijd kwetsbaarheid, blijf kalm en controle, taai
(4) "Geef ze de hel"Wet agressief te worden dominantIn tegenstelling tot wat vaak wordt gezien als een negatieve hoek over mannelijkheid, een reeks van studies en papers is gericht op positieve eigenschappen in verband met de traditionele concepten van mannelijkheid (Hammer & Good, 2010; Kiselica et al., 2008; O'Neil, 2008 , Levant, 1992). 

Een onlangs gepresenteerde kader voor deze richt zich op de volgende 10 "sterke punten" van mannelijkheid (Kiselica & Englar-Carlson, 2010):
1. Man relationele stijlen: mannetjes formulier relaties door middel van gezamenlijke instrumentele activiteiten
2. Man manieren van zorg: de bescherming van anderen en actie-empathie
3. Generatieve vaderschap: boeiende en reageren op de behoeften van een kind tijdens het bijwonen van grotere ontwikkeling
4. Man zelfredzaamheid: het gebruik van middelen om tegenslagen te overwinnen en "je eigen man te zijn"
5. Worker / provider traditie: het hebben van zinvol werk, dat voorziet in anderen
6. Groep oriëntatie: mannen hebben de neiging om samen te werken en te betrekken bij grotere netwerken
7. Man moed: mannetjes kunnen grote dingen bereiken door durf en risico's te nemen
8. Humanitaire service: broederlijke organisaties hebben een sterke geschiedenis van de dienst voor anderen
9. Men's gebruik van humor: dit kan een middel zijn voor het verbinden met anderen en omgaan met stress
10. Man heldendom: heldendaden hebben een lange traditie als onderdeel van mannelijkheid.

Bij het lezen van een verscheidenheid van het werk op deze kenmerken, denk ik dat dit werk is behoefte aan een meer flexibele organisatie van kader, en dit kan gebruikt worden om de overige concepten op deze site te begrijpen

Daarom stel ik de volgende drie thema's van mannelijkheid:
1. Sterkte: emotionele hardheid, moed, zelfvertrouwen, agressie, rationaliteit
2. Honor: plicht, loyaliteit, verantwoordelijkheid, integriteit, onbaatzuchtigheid, mededogen, generativiteit
3. Actie: concurrentievermogen, ambitie, dominantie, risico's te nemen. Met behulp van dit model kunnen we ook onderzoeken verschillende niveaus van mannelijkheid. Als het bovenstaande kan een "positieve" of "evenwichtige" mannelijkheid te vertegenwoordigen, dan zien we het niveau van "hypomasculinity" en "hypermasculinity." Deze clusters worden over het algemeen gezien als de minder gezonde manieren van zijn mannelijk.

Hypomasculinity
1. Zwakte: emotionele kwetsbaarheid, overmatige angst, afhankelijkheid, irrationaliteit
2. Ambivalentie: onbetrouwbaarheid, vrijblijvend, onverantwoordelijkheid
3. Inactiviteit: lethargie, onderdanigheid, zelfgenoegzaamheid
Hypermasculinity

1. Kou: stoïcisme, relationele cutoff, geweld, onbevreesdheid2. Sociopathie: manipulatie, gebrek aan geweten, met behulp van anderen3. Narcisme: ijdelheid, arrogantie, het leven in gevaar brengt risico's

Sekserol
Sekserol stam is de stress die verband houden met ervaring met een gender-rol.Er is veel onderzoek is uitgevoerd in de sekserol stam paradigma, en het is een geweldige manier om een ​​aantal van de fysieke en psychologische problemen die veel mannen tegenkomen uit te leggen. Pleck (1995) stelde drie soortenbelasting:

(1) Verschil Stam
De persoon die voldoet aan zonder succes traditionele genderrol normen
(2) Trauma Stam
Dit gebeurt na het doormaken van een traumatische gebeurtenis of procestijdens de socialisatie in de traditionele mannelijke genderrol
(3) Disfunctionele Stam
Indien de nakoming van een gender-rol is gevaarlijk

Een klassiek voorbeeld is een man die heeft op een aantal aspecten van detraditionele Amerikaanse geslacht Levant de rol, en is het ervaren vangematigde niveaus van depressie. Als hij besluit om hulp te zoeken maar dit kan hij ervaren discrepantie stam. Als hij beslist niet om hulp te zoeken omdat "mannen moeten in staat zijn om het moeilijk uit," hij ervaart dysfunctie stam. Als een deel van de depressie is gerelateerd aan het hebben van een harde,autoritaire vader die hem gesocialiseerd in de meer traditionele genderrol, dan mag hij mogelijk last van een trauma-stam. De specifieke patronen vannegatieve resultaten in verband met deze worden behandeld in de volgende sectie.


Geslachtsrol conflict
Er zijn specifieke patronen van negatieve gevolgen die ontstaan ​​voor mannen tijdens hun ervaring met genderrol stam. Deze patronen zijn goed onderzocht en aangeduid als "genderrol conflict" (GRC, O'Neil, 2008). Bijvoorbeeld, veel mensen beperken hun emoties. Dit kan positieve gevolgen hebben, zoals de mogelijkheid om koel te blijven in een crisissituatie, maar een nadeel zou het onvermogen om emotioneel te verbinden in een relatie te zijn. De man kan er wat genderrol stam als hij gevoelens uit te drukken in de relatie, en de eenzaamheid en onthechting die na deze keuze is de genderrol conflict.O'Neil (2008) breekt verschillende soorten genderrol conflict op deze manier (direct geciteerd):a) GRC in de mensPersoonlijke ervaring van negatieve emoties en gedachten ervaren als genderrol devaluaties, beperkingen en overtredingen.b) GRC uitgedrukt ten opzichte van anderenMen's uitgedrukt genderrol problemen die mogelijk devalueren, beperken, of in strijd met iemand anders.c) GRC ondervonden van anderenMannen interpersoonlijke ervaring van gender rolconflict van mensen in wisselwerking met die leiden tot een te persoonlijk gedevalueerd, beperkt of geschonden.d) GRC ondervonden van de rol overgangenGeslacht rol overgangen zijn gebeurtenissen in geslacht van een man de rol van ontwikkeling die te wijzigen of te betwisten zijn genderrol zelf aannames en dus produceren GRC of positieve veranderingen in het levenO'Neil (2008) gedefinieerd devaluaties, beperkingen, en schendingen op deze manier:"Gender rol ontwaardingen negatieve kritieken van zichzelf of anderen bij het voldoen aan, die afwijken van, of het overtreden van stereotype genderrol normen van mannelijkheid ideologie. Devaluaties leiden tot het verminderen van persoonlijke status, status, of positief opzicht. ""Gender rol beperkingen zich voordoen wanneer opsluiten van anderen of jezelf met stereotype normen van mannelijkheid ideologie. Beperkingen resultaat in het controleren van het gedrag van mensen, het beperken van de persoonlijke mogelijkheden, en het verminderen van de menselijke vrijheid."Gender rol overtredingen het gevolg zijn van nadelige gevolgen voor zichzelf, anderen te schaden, of te worden geschaad door anderen bij het af te wijken van of in overeenstemming met de rol normen van mannelijkheid ideologie van mannen en vrouwen. Om te worden geschonden moet worden slachtoffer en misbruikt, waardoor psychische en fysieke pijn. (O'Neil, 2008, p.363). "Over het algemeen heeft onderzoek aangetoond dat GRC vaak gerelateerd is aan grotere problemen zoals depressie, angst, relatieproblemen, een laag zelfbeeld, geweld, en een verscheidenheid aan andere ongewenste dingen.Het is mogelijk te verminderen of de negatieve effecten van GRC te minimaliseren door (a) te herkennen, en (b) steeds flexibeler in houding en gedrag. Met behulp van het vorige voorbeeld van de man in de relatie, kan hij niet erg emotioneel expressief zijn in andere delen van zijn leven, maar hij kon leren om emotioneel expressief te zijn in zijn relatie.


Sekserol Overeenstemming Voordeel
Als iemand het bestuderen van de psychologie vanmannen alleen onderzocht dingen door genderrolconflict en sociale constructie lenzen, hij / zij zoulinks worden verbijsterd door waarom iemand zouwillen zijn mannelijk of een traditionele mannelijkegenderrol te handhaven, omdat het kan leiden totzulke grote problemenToch grote aantallen mannenomarmen ten minste een aantal (zo niet de meeste)van deze kenmerken en gedragingen, ondankservaring van genderrol spanning en conflict. Dus waarom is deze traditionele mannelijkheid voort te zetten in de VS en vergelijkbare versies blijven bestaan ​​over de hele wereldSommige onderzoekers en schrijvers zeggen dat het een manier om ongelijkheid te behouden, anderenoemen de intergenerationele transmissie proces ofgrotere culturele druk.

Een bijkomende verklaring die zeer weinig aandachtkrijgt in de vakliteratuur is dat mannen die bewerenin ieder geval een bepaalde mate van cultureelfavoriete mannelijkheid voordeel enorm, vaak dekosten die ermee verbonden zijn opwegen tegenDe tendens voor het volgen van een cultureel favoriete merk van mannelijkheid ten gunste van de persoon is wat ik noem "genderrol naleving voordeel"(GRCA). Simpel gezegdeen cultureel gewenste geslacht rol is functioneel en voordelig in vele aspecten van de mannen het levenIk geloof datGRCA is de belangrijkste factor die mannen uit gemakkelijk vaststelling van (en het onderwijs van hun kinderenmeer flexibele genderrollen, diegenderrol conflict en daarmee samenhangende problemen zou verminderen voorkomt.

Een aantal van de te verwachten voordelen vanGRCA zijn aanvaarding van andere mannen, succesin sectoren en beroepen die traditioneel achtervolgd doorof vereist van mensen, verhoogde sociale status, toegang tot inkomen en middelenhet gevoel van eigenwaarde, en interesse van mogelijke partners.

Tot slotvoor individuele mannen, een spanningbestaat met betrekking tot gender-rol. Het handhaven van een bepaald niveau van een cultureel geprefereerde stijl van mannelijkheid is de bron van grote beloningen (genderrol nalevingvoordeel) en ook de bron van problemen (gender rolspanning en conflict).


Geïntegreerd model van mannelijkheid
Geïntegreerd model van mannelijkheid
Nu laten we het allemaal samen. Het volgende diagram illustreert het geïntegreerd model van mannelijkheid (Meek, 2011).
In het centrum van het diagram is een individueleman, die een bepaalde stijl van mannelijkheidsamengesteld van zijn persoonlijkheid, geslacht rol,en zelf-concept heeft.

Aan de linkerkant van het diagram zijn sets vaninvloeden die de persoon mannelijkheidbeïnvloeden. Elke box (Culturele & Milieu, biologische en evolutionairesociale en familiale, psychologische-en ontwikkelingsstoornissen) staat voor een andere invalshoek van het onderzoekwordt gedaan over mannen en mannelijkheid.

De doos op de bodem staat rechts de kosten en denegatieve invloed van de stijl van het individu van mannelijkheid, die terugvloeit naar hem als motivatieom te gaan en te veranderen.

De doos in de rechterbovenhoek staat voor devoordelen en de positieve invloed van de stijl van het individu van mannelijkheid, die terugvloeit naar hem als positieve bekrachtiging voor specifiekegedragingen of zijn stijl van mannelijkheid.

Dit biedt een completer beeld van hoe al dezeverschillende elementen van invloed persoon van een mannelijke's mannelijkheid, en ik geloof is nuttig voor onderzoekers, geestelijke gezondheidszorgof iemand anders geïnteresseerd zijn in het begrijpen van mannen.